RopaTrail

De natuur in voor betere levens

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. Enige ervaring met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.) is gewenst. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. Roparunteam 90 of de begeleiders kunnen niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures. Roparunteam 90 of de begeleiders zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Roparunteam 90 of de begeleiders behouden zich het recht voor de startplaats te wijzigen of de gezamenlijke loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Roparunteam 90 of de begeleiders kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op vergoeding van (im)materiƫle schade. Er bestaat wel recht op teruggave van de bijdrage. De gevraagde bijdrage kan op de dag van de Trail ter plekke contant voldaan worden. De vermelde bijdrage is een minimale bijdrage die we vragen. Meer mag altijd! Dit komt volledig ten goede aan het veraangenamen van het leven van mensen met kanker. Ongeveer 1 week voor de trail van je keuze ontvang je een mail met detailinformatie over de trail.